Home » Posts tagged with » zina
Valentine’s Day Fair Play: An Explanation #LoyarBerkasih

Valentine’s Day Fair Play: An Explanation #LoyarBerkasih

Morality, especially in dating, should be uphold whether religious or secular-based.

Hudud and its implications on non-Muslims in Malaysia

Hudud and its implications on non-Muslims in Malaysia

Jerine Lay thinks that the implementation of Hudud will have implications on non-Muslims in Malaysia.

Read More

Misyar

Perkahwinan misyar, satu isu yang pernah hangat diperbincangkan pada sekitar tahun 2006, telah ditimbulkan semula oleh salah seorang rakan bijaksana saya dalam forum perbincangan kumpulan-e HRC bagi mencetuskan perbincangan di antara ahli-ahlinya, termasuk mereka yang bukan merupakan penganut Islam, dalam konteks hak asasi manusia. Usaha beliau ini telah mendorong saya untuk berfikir berkenaan konsep perkahwinan […]

Read More