Home » Posts tagged with » bumiputera rights
Real Equality: Elusive and Forgotten?

Real Equality: Elusive and Forgotten?

Reminder of the NEP ghost in Malaysia. Read with an open mind :)

Omong Dusta “Hak Melayu”

Omong Dusta “Hak Melayu”

Apakah yang dimaksudkan dengan “hak-hak Melayu” dan dimana termaktubnya hak-hak ini? Adakah ianya adil dan sah sekiranya sesuatu kaum mengapropriasi “hak” yang melebihi daripada apa yang diperuntukan dalam Perlembagaan?

Read More