Pihak polis di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan telah mengeluarkan Notis-Notis di bawah seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah kepada Maria Chin Abdullah, Chua Tian Chang, S. Arutchelvan dan Elizabeth Wong untuk merakamkan percakapan mereka.

Jawapan peguamcara mereka, Tetuan Law Office of B. H. Khor, di sini: Maria, Tian Chua, Arul dan Eli.

Bagi rakyat, sila ambil perhatian kandungan surat-surat tersebut berkenaan interpretasi undang-undang seksyen-seksyen 111, 112 dan 113 (di mana kuasa untuk merekodkan ‘percakapan beramaran’ telah dimansuhkan) Kanun Prosedur Jenayah.

Hanya di LoyarBurok, oleh LoyarBocor.

[youtube]WTrCJNVEc6U[/youtube]

 

One reply on “Siasatan SUARAM: Tarik Balik Notis 111 Polis/ROS!”

Comments are closed.