LoyarBocor: MB Pahang + Hakim Kuantan = Pegawai Mahkamah & Rakyat Sengsara

Satu kisah penyalahgunaan kuasa di Mahkamah untuk “menjaga nama baik Yang Arif Dato'”. Arahan Pendaftar Mahkamah Sesyen Kuantan boleh dimuat turun di sini.

Semua Pegawai

Mahkamah Tingg[] / Sesyen / Majistret / Pusat Tanggungjawab
 

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Oleh de[]ikian, saya diamanahkan oleh Puan Pengarah untuk membuat collection bagi hadiah y[]g bakal diberikan sempena majlis perkahwinan dan bersetuju agar collection dik[]nakan setiap pegawai sebanyak RM10.00 seorang. Memandangkan undangan ini dibuat ole[] Y.B. Menteri Besar Pahang sendiri atas pelawaan YA Dato’ Mariana secara person[]ly. Oleh demikian, kehadiran tuan/puan ke Majlis itu diwajibkan bagi menjaga nama b[]ik Yang Arif Dato’ dimana semua pegawai dikehendaki berkumpul di Mahkamah sebel[]m bertolak ke Majlis tersebu[]. Segala kerjasama yang tuan/puan berikan adalah amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UN[]UK NEGARA”

Saya yang menu[]ut perintah,

                               t.[]

(ERMY SYAIFUD[]IN BIN PASAH)

Pendaftar,

Mahkamah Sesy[] Kuantan

PAHANG DARUL M[]KMUR

Tel: 09-513509 [] ext 251

H/P: 016-8836[]7

Faks: 09-5132[]0

e-mail: [email protected][]hakiman.gov.my

website: www.k[]hakiman.gov.my/pahang

Tags: , , , ,

Posts by

No lies. Only leaks.

Posted on 16 March 2011. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.

Read more articles posted by .

Read this first: LB Terms of Use

13 Responses to LoyarBocor: MB Pahang + Hakim Kuantan = Pegawai Mahkamah & Rakyat Sengsara