Posted inTalking about Lawyers

Perjuangan Peguam-Peguam: Cara dan Pengaruh Biasa v Berlainan?

Dalam temuramah “Cross Talk: Making of the hybrid lawyer of tomorrow” yang diaturkan oleh Aniza Damis (New Straits Times, 31 Januari 2009) dan disalin di bawah, kita dapat menilai bahawa bukannya visi atau objektif Badan Peguam yang bercanggah, tetapi cara menyuarakan mesej Badan Peguam yang berbeza. Outside of court, what should lawyers be doing with […]