Posted inBolehland

Isu Sebatan Wanita – Islam atau Politik?

Pendedahan oleh Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan pengenaan hukuman sebat ke atas 3 orang wanita atas kesalahan persetubuhan luar nikah selaras dengan seksyen 23 Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (“Akta”) telah menimbulkan pelbagai kontroversi di kalangan rakyat Malaysia. Ia adalah salah satu daripada pelbagai isu-isu kontroversi yang timbul sejak kebelakangan ini dan kesemuanya […]