Posted inOAsli & OAsal, UndiMsia!

Ulasan saya mengenai isu tanah bagi masyarakat orang asli

Rosdila Ngah Roslan ialah fellow orang asli MCCHR dari 1 Mac hingga 31 Ogos 2020. Ringkasan Laporan Inkuiri Nasional Mengenai Hak Tanah Orang Asli/Asal memberi maklumat tentang isu-isu tanah yang dihadapi oleh orang asli. Sebagai masyarakat yang terpinggir di Malaysia, hak orang asli ada dalam Akta Orang Asli 1954, Kanun Tanah Negara 1965 dan undang-undang […]