Posted inBolehland

Hari Yang Begitu Gelap

Pada ketika saya menulis artikel ini, “Speaker” yang “dilantik” oleh ADUN Barisan Nasional telahpun “menangguhkan” persidangan DUN Perak kepada satu tarikh yang tidak ditetapkan. “Penangguhan” tersebut merupakan babak akhir rentetan peristiwa yang berlaku di Ipoh pada hari ini (Mei 7). Bermula dengan penangkapan begitu ramai rakyat Malaysia yang berkumpul di Ipoh, kemudiannya “perlantikan” “Speaker” haram […]