PerlembagaanKu 50 tahun!

Wow! Edisi ke 50 #UndiMsiaChats akan meraikan 50 tahun Perlembagaan Persekutuan Malaysia!

Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan Majlis Peguam, melalui kempen PerlembagaanKu/MyConstitution dan Jawatankuasa Peguam Muda Kebangsaan Majlis Peguam, akan bersama-sama menganjurkan #UndiMsiaChats edisi Hari Malaysia.

Semasa Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Perlembagaan Persekutuan Malaya menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tarikh 16 September yang akan datang menandakan 50 tahun semenjak penubuhan Malaysia dan 50 tahun termaktubnya Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Di manakah kita selepas 50 tahun? Adakah Perlembagaan kita tetap perlembagaan yang sama seperti yang diilhamkan oleh bapa pengasas negara? Adakah kita meluhurkan dan menghormati Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi tanahair? Adakah ia masih mencerminkan aspirasi kita sebagai rakyat negara ini?

Butiran acara adalah berikut:
Tarikh: 16 September 2013
Masa : 10 pagi
Tempat: PusatRakyatLB, 3-4, 4th Floor, Jalan Bangsar Utama 3, 59000 Kuala Lumpur.

Datanglah pada Hari Malaysia untuk tahu dengan lebih lanjut dan bertanya/berbincanglah!

Klik di sini untuk ikuti PerlembagaanKu di Facebook

————————————————-

My Constitution is 50!

OMG! The 50th edition of #UndiMsiaChats will celebrate 50 years of the Malaysian Federal Constitution!

This Malaysia Day, the Bar Council Constitutional Law Committee, through its MyConstitution campaign and the Bar Council National Young Lawyers Committee, will be co-hosting a Malaysia Day edition of #UndiMsiaChats.

When Malaysia was formed in 1963, the Federal Constitution of Malaya became the Federal Constitution of Malaysia. This 16th of September marks 50 years of the formation of Malaysia and 50 years of the Federal Constitution of Malaysia.

Where do we stand after 50 years of the Consitution? Is the Federal Constitution the same constitution envisaged by our founding fathers? Have we upheld and respected the Federal Constitution as the supreme law of the land? Does it still reflect our aspirations as citizens of this nation?

Details are as follows:
Date: 16 September 2013
Time: 10 am
Venue: PusatRakyatLB, 3-4, 4th Floor, Jalan Bangsar Utama 3, 59000 Kuala Lumpur

So come on Malaysia Day to find out more and ask/discuss away!

Click here to register for the Facebook event

 

 

Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights (MCCHR) is a non-profit based in Kuala Lumpur with the mission of promoting active democratic participation and human rights awareness.