Source: http://bit.ly/cSdXj
Source: http://bit.ly/cSdXj

Idea moden hak asasi manusia berkembang di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Sehingga masa itu, cara di mana kerajaan melayan penduduk sendiri telah dianggap sebahagian besarnya perkara dalaman, kebimbangan tidak sah kepada dunia luar. Kemarahan pada kekejaman yang dilakukan oleh rejim Nazi dikalahkan, terhadap kedua-dua negara-negara asing dan penduduk sendiri, menyebabkan panggilan untuk piawaian antarabangsa bagi perlindungan dengan kemuliaan manusia, yang selepas ini akan mengikat negeri-negeri dalam hubungan mereka dengan subjek mana-mana individu kepada pemerintahan mereka.

Apabila berikat yang menang diadakan di San Francisco pada tahun 1945 untuk menerima pakai piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), hak asasi manusia kebimbangan yang tinggi dalam agenda mereka. Cadangan untuk menubuhkan sebuah rang undang-undang antarabangsa yang komprehensif hak dalam Piagam PBB telah ditolak kerana terlalu bercita-cita tinggi, tetapi dokumen yang terakhir merujuk kepada hak asasi manusia lima kali, dan Perkara 68 mandat Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk promosi hak asasi manusia.

Tidak lama selepas penubuhannya, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) memulakan tugas menghuraikan satu set piawaian hak asasi manusia yang akan mencerminkan, seboleh-bolehnya, nilai-nilai yang dikongsi bersama semua bangsa dan budaya di dunia. Satu masalah utama penggubal yang dihadapi adalah sifat di sisi undang-undang dokumen yang mereka sedang bersiap-sedia. Sesetengah negara menyokong perjanjian yang mengikat di sisi undang-undang, yang akan disahkan oleh semua ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu; orang lain lebih suka perisytiharan dari segi moral meyakinkan tanpa kuasa undang-undang.

Akhirnya, pragmatisme yang berkuasa dan ia memutuskan untuk melakukan kedua-duanya, bermula dengan yang kedua. Keputusan awal adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR), yang diterima pakai tanpa undi yang menentang oleh Perhimpunan Agung PBB pada tahun 1948. Dua perjanjian kemudiannya menghuraikan asas-UDHR: Perjanjian Antarabangsa Mengenai Hak Sivil dan Politik (ICCPR) dan Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan (ICESCR). Kedua-dua telah diterima pakai pada tahun 1966 dan, dengan 1 Oktober 2010, telah disahkan oleh 166 dan 160 negeri masing-masing. Secara kolektif, UDHR, ICCPR dan ICESCR sering dipanggil ‘Rang Undang-Undang Antarabangsa Hak Asasi Manusia’.

Nilai-nilai yang termaktub dalam Rang Undang-Undang Antarabangsa Hak Asasi Manusia tidak novel – tujuannya, selepas semua, untuk menentukan standard konsensus kelakuan bagi kerajaan yang akan mencerminkan aspirasi yang sama seluruh umat manusia. Kepentingan Rang Undang-Undang terletak dalam sifat di sisi undang-undang. Ia enumerates, secara konkrit, obligasi yang terhutang oleh negeri-negeri untuk setiap manusia ke atasnya menjalankan bidang kuasa. Selain itu, ia menetapkan prinsip bahawa mana-mana pelanggaran hak-hak ini tidak adalah suatu urusan dalaman, tetapi kebimbangan sah kepada masyarakat antarabangsa secara keseluruhannya.

Deklarasi Universal kekal sebagai kenyataan perdana hak-hak asasi manusia antarabangsa. Ia telah berkhidmat sebagai inspirasi tidak hanya untuk ICCPR dan ICESCR, tetapi juga untuk pelbagai hak-hak manusia lain instrumen antarabangsa dan serantau, serta bahagian-bahagian kebanyakan perlembagaan dalam negeri.

Not from a lawyer, (note: not for lawyers or about the law alone, was born in Beaufort @ Sabah as Sabah Bumiputera Write and contribute in different ways. Keep abreast about politics and current issues...