BERSIH 2.0 Gas Pemedih | Source: Lot 1699 http://bit.ly/lBTCEZ
BERSIH 2.0 Gas Pemedih | Source: Lot 1699 http://bit.ly/lBTCEZ

Muat turun di sini “Garis Panduan Kesihatan First Aid” untuk, antara lain, nasihat berkenaan:

apa yang perlu dipakai;

apa yang perlu dibawa;

perkara yang dilarang;

perlindungan dari gas pemedih mata; dan,

bagaimana anda dapat menghadapi gas pemedih mata jika terkenanya.

[youtube]O1QBDU-HZ-U[/youtube]

 

An ordinary lawyer who aspires to be an extraordinary lawyer in new democratic Malaysia