Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM)

Isu Sebatan Wanita – Islam atau Politik?

Pendedahan oleh Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan pengenaan hukuman sebat ke atas 3 orang wanita atas kesalahan persetubuhan luar nikah…

11 years ago